Avís legal

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT 

grup

AVÍS LEGAL

Aquest avís legal fa referència a totes les visites en el web-blog oficial de https://ecosistema2000.wordpress.com, és a dir, SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  ©.

Producció, sense afany de lucre:

ALSUTECNIC INDUSTRIAL ©

Projectes i serveis per a la millora contínua:

enginyeria, auditories, qualitat, medi ambient, PRL,

manteniment, marcatge CE, energia i formació.

 Representant legal: ALBERT SURINYACH PARÉS

 Seu:

Albert Surinyach

Eng.Tècnic Industrial

Col.legiat CETIM 12.552 

Plaça Pla dels àlbers, 5  3-1

08560 – Manlleu (Barcelona) 

albert@albertpetit.com 

Telf. 93 851 45 66

Mòbil & Whatsapp  686 789 480 

Latitud                           Longitud

42º  0´  24.91” N         2º   17´   10.17 “ E

GPS  42.006919,2.286158

Adreça electrònica: albert@albertpetit.com

CONDICIONS GENERALS D’ÚS D’AQUEST SITE

L’utilització d’aquest site, en un principi, és gratuït i en alguns casos, aquesta utilització podria estar subjecte a condicions generals i particulars d’ús. La utilització i accés en aquesta web implica la conformitat en l’acceptació d’aquestes condicions.

SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  © prendrà les mesures legals que consideri oportunes en rebre correus electrònics o comunicacions inoportunes que no afectin directament als serveis o productes desenvolupats per aquesta empresa. També es prendràn mesures legals contra les possibles o inadeqüades referències o links impropis sobre aquest web i també sobre comentaris incerts en xarxes socials.

CONTINGUTS, TERMES LEGALS I RESPONSABILITATS D’AQUEST SITE

El web conté l’expressió de tasques, treballs, feines i propietat intel.lectual desenvolupada pels propietaris de SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  © i pels seus col.laboradors, els quals tenen fins merament informatius i orientatius. En alguns casos els continguts poden no reflexar l’actualitat més recent i per aquest motiu poden ser modificats o substituïts per altres de nous, sense prèvia notificació ni responsabilitat de cap mena.

Els continguts del site de SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  ©  no poden ser considerats en cap cas com sustitutius de l’assessorament legal i tècnic de cap tipus. No existirà cap tipus de relació comercial, professional ni de cap altre índole o vincle amb els professionals que linkin el web o en facilitin l’accés a d’altres usuaris.

Pel cas d’existir enllaços amb diferentes pàgines web, SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  ©  no es fa responsable del seu contingut ja que no en té el control.

L’usuari que accedeix o visita el web ho fa pel seu propi compte i risc. SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  ©  no garanteix ni la rapidesa, velocitat, ni la interrupció ni la ausència de virus en el web. El titular del web, els seus col.laboradors, socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per a qualsevol danys o perjudici derivat de la utilitzció d’aquest web ni per qualsevol actuació realitzada sobre la informació que en ella se’n facilita.

SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  ©  no es fa responsable dels links que contingui el seu web per fer cap a altres pàgines web sobre les que l’organització no en té el control ni en pot garantir la veracitat de la informació que contenen.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL 

Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà del contingut de SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  ©, que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés dels propietaris. Queden reservats tots els drets.

S’autoritza l’emmagatzematge i reproducció temporal d’algun o alguns dels continguts del web, amb el propòsit de ser utilitzats amb una finalitat personal i no comercial. La reproducció, l’emmagatzematge permanent i la difusió dels continguts del web o qualsevol ús que tingui finalitats públiques o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit dels propietaris del web, i sempre que es faci referència explícita a SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  © i a la seva titularitat.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

En compliment del que estipula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i altra legislació que sigui d’aplicació i / o substitueixi aquella, tota aquella informació rebuda a la web, a través de consultes, enviament de dades, o qualsevol altre mitjà, serà tractada amb la més estricta i absoluta confidencialitat. Tots aquells usuaris que facilitin les seves dades a través del web tindran els drets d’accés, rectificació i / o cancel · lació de les seves dades tal com reconeix la LOPD, sense cap oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades. Els drets esmentats podran ser exercitats per escrit, al domicili del titular del web facilitat en l’apartat I d’aquest avís (Condicions d’ús). Les dades de caràcter personal que s’hagin obtingut a través del web, tenen la protecció necessària a fi d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

D’acord amb el compliment legal de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic l’empresa SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  © li comunica que és la propietària del web: https://ecosistema2000.wordpress.com 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció seva, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Vic (Barcelona).

POLÍTICA DE PRIVACITAT 

Les dades que es faciliten a SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  ©., per exemple, a través dels correus electrònics, fax, formularis o possibles comentaris en aquest web són empreats una única vegada i amb la finalitat de contactar amb vostès i poder confirmar la seva comanda o facilitar-ne informació complementaria sobre els nostres serveis.

En cap cas, les dades es cediran a tercers ni seràn utilitzades amb finalitats publicitàries diferents a la seva petició d’informació.

Les seves dades seràn enmagatzemades en cas de confirmació de la seva comanda, i en quest cas seràn utilitzades pels processos administratius i de facturació. 

SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  ©.compleix de forma estricta la LOPD, Llei 15/1999 de 13 de desembre  Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i també amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la LLei Orgànica 15/1999. SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  © contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

Les seves dades serán incorporades en un fitxer del que ne’s titular SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  ©.

La visita en el web de SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  © implica que vostès o vostè declara estar asabantat i és coneixedor sobre els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició que podrà exercitar en el domicili de l’organització:

ALSUTECNIC INDUSTRIAL ©

Projectes i serveis per a la millora contínua:

enginyeria, auditories, qualitat, medi ambient, PRL,

manteniment, marcatge CE, energia i formació.

 Representant legal: ALBERT SURINYACH PARÉS

 Seu:

Albert Surinyach

Eng.Tècnic Industrial

Col.legiat CETIM 12.552

 Plaça Pla dels àlbers, 5  3-1

08560 – Manlleu (Barcelona)

 albert@albertpetit.com

 Telf. 93 851 45 66

Mòbil & Whatsapp  686 789 480

 Latitud                           Longitud

42º  0´  24.91” N         2º   17´   10.17 “ E

GPS  42.006919,2.286158

Adreça electrònica: albert@albertpetit.com

EXERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL.LACIÓ I OPOSICIÓ 

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  © poden dirigir-se a l’empresa, al Responsable del fitxer, amb la finalitat de poder exercitar de forma gratuïta els seus drets: d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició.

Donat el caràcter confidencial de la informació, vostè no podrà exercitar el seu dret telefònicament. Cal fer la sol.licitació per correu electrònic en el que quedi constància de la transmissió de la recepció i remetre còpia del DNI o document equivalent.

L’interessat podrà exercir el seu dret enviat carta ordinària amb còpia del seu DNI a l’adreça de SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  © o bé enviar un correu electrònic a l’adreça:  albert@albertpetit.com

ÚS DE COOKIES 

Les cookies són unes eines que fan servir els servidors dels webs per anmagatzemar i recuperar la informació dels usuaris. Les cookies són missatges enviats pel servidor a l’ordinador de l’usuari consistent en fitxers de texte que s’emmagatzemen a la memòria de l’ordinador que es visiten, el temps de conexió a internet, IP, etc. Les cookies poden ser enviades al servidor cada vegada que l’usuari entra en la pàgina. Si no vol que s’instal.li una cooki en el seu ordinador pot configur els seu navegador per evitar les cookies, en aquest cas la qualitat de funcionament del web pot disminuïr. En qualsevol cas les cookies s’associen a un usuari anònim i no poden proporcionar dades personals dels visitants.

SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  © garanteix que no recopila informació a través de l’ús de cookies.

MENORS D’EDAT 

En cap cas SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  © és una companyia que mantingui una possible relació tècnicomercial amb menors. Els continguts del web no són obscens, sexuals, pornogràfics, polítics, religiosos i mantenen una línia de marcada característica industrial.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

SMS, senderisme, medi ambient i sostenibilitat  © es reserva el dret de modificar la present Política de Privacitat segons el seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l’Agencia Española de Protección de Datos, legislatiu o jurisprudencial.

anagrama